1

ΕΒΓΕ 2013

Έπαινος για τον προϊοντικό κατάλογο της Philab από τα ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης).

16